PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Neoplasme of renal pelvi.s and ureter in the materiał of the urological department of the Bielany Hospital in Warsaw
Article published in Urologia Polska 1981/34/2.

authors

Jan Szymanowski, Wojciech Ejchman
Oddział Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Ordynator: dr med. J. Szymanowski

summary

Twenty-three patients aged 28 to 79 years with neoplasms of the pelvis and ureter operated upon in 'the years 1961?1971 at the Urological Department of the Bielany Hospital in Wansaw who accounted for 4.8°/o of all patients with neoiplasms treated surgically in thiis Department. In oinly one case metastasis of iSiigirrwild -colom cancer to the ureter was found, in the reraaiiniing cases the neoplasims were primary. Urogiraphy and ascending ureteropyelography are iregarded as the most toportant dlagmostic methods. In 14 cases the neoplasms were irecogniized preopeiratively (60.7'0/o), lin 9 cases the diagnosis was established during the (operation. The operation of choice iwais total nieiphroiuireteriectamy. None 'patient died early after operation. Seven patients are alive, The sutrviival time was from 2 to 10 years.

references

 1. Adamkiewicz K.: Pierwotny nowotwór moczowodu, Pol. Brzeg. Chir., 1959, 31, 445?449
 2. Brotherus J. V.: Metasitatiic carcinoma of the ureter, Scan. J. Urol. Nephr., 1971, 5, 86?90.
 3. Hałas A.: Rak miedniczki nerkowej u chorego z żółtaczką hemolitycziną wrodzoną. Wiad. Lek., 1962, 15, 12.
 4. Jeromin L.: Brodawczak moczowodu niezwykłych rozmiarów. Pol. Przeg. Chir., 1957, 39, 453?456.
 5. Kossakowski J. S.: Brodawczak moczowodu, Roi Przeg. Chir. 1969, 41, 573?576.
 6. Marczyńska A.: Nowotwory brodawczakowate miedniczki nerkowej. Urol. Pol., 1956, 10, 81?89.
 7. Musierowicz A.: Pierwotny rak moczowodu, Pol. Przeg. Chir. 1969, 41, 568?572.
 8. Otulakowski B.: Pierwotny rak moczowodu, Urol. Pol., 1978, 1, 83?85.
 9. Robards V.: Primary tumor of the ureter, JAMA, 1964, 187, 10 778.
 10. Smith D. R.: Nowotwory moczowodu, 1973, 348?350.
 11. Wesołowski S.: Pierwotny rak moczowodu, Urol. Pol. 1958, 12, 221.
 12. Wojewski A.: W sprawie rozpoznawania d leczenia raka moczowodu, Pol. Przeg. Chir., 1959, 9, 31, 1025.
 13. Wojewski A.: Maligoat ifcwnora of the renal pelvis, Int. Urol. Nephrol., 8/2/: 99^106, 1976.
 14. Zachwiej J.: Ocena wyników leczenia operacyjnego nowotworów miedniczek nerkowych i moczowodów, Praca doktorska, CMKP, Kl. Urol. Warszawa, 1978.