PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Malignant tumour plugging the inferior caval vein growing-in from renal carcinoma
Article published in Urologia Polska 1981/34/2.

authors

Kazimierz Tarnowiecki, Kazimierz Adamkiewicz
Klinika Urologiczna Instytutu Chirurgii AM w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. K. Adamkiewicz
Dyrektor Instytutu: doc. dr hab. K. Lewicki

summary

The authors report the results of surgical treatment of patients with

references

  1. Marschall D. L., Middieton R. G., Holswade G. R., and Goldsmith E. J.: Surgery far renal cell icaircinoma dn the*vena cava. J. Urol., 1970, 103, 414.
  2. Musiiero-vńcz A., Matejczuk A., Chilimoniuk. M.: Przypadek usunięcia nowotwioru prawej nerki z częścią ściany żyły%dołnej oraz czopem nowotworowym wrastającym do jej światła. Urol. Pol., 1978, 4, 231.
  3. Robson C. J.: Radical inephrectomy for renal cell carcinoma. J. Urol., 1963, 37, 89.
  4. Robson C. J., Churchill B. M. and Anderson W.: The result of radical inephrectomy for renal -cell 'carcinoma. J. Urol., 1978, 60, 122. Skinner D. G., Pfister R. F. and Colvin R. B.: Extension of renal cell carcinoma into the vema cava, the rationale for aggressive surgical managament. J. Urol., 1972, 107, 711.
  5. Zieliński J.: Onkologia urologiczna. PZWL, Warszawa 1977.