PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

A case of dissecting aneurysm of the abdominal aorta
Article published in Urologia Polska 1981/34/2.

authors

Andrzej Karski
Katedra i Klinika Urologiczna AM w Krakowie
Kierownik: prof. dr med. J. Leńko

summary

A patient iis described who was admiltted to the Department of Ur.ology, Me­dical Academy in Kraków with symptoms suggesting night-isided renal colic. Dłssecting aneurysm of the abdamdmal aorta was diagmosed on the basis of physical examimatfan and urography. The patient was operated upon with good result in the II Department of Surgery, Medical Academy in Kraków.

references

  1. Bąk S., Nitoń A.: Bezobjawowe tętniaki odcinka aortalno-biodrowego z rów­noczesną niedrożnością obwodowych tętnic. Pol. Przegl. Chir., 1975, 47, 7, 897.
  2. Bąk S., Nitoń A.: Rozpoznanie ii leczenie tętniaków aorty brzusznej. Przeg. Lek., 1973, 30, 720.
  3. Berstein E. F., Fisher I. C, Varco R. L.: lis exciision ,the optimum (treatment for abdominal aortic aneurysm. Surg., 1967, 61, 83.
  4. Dobrowolski Z., Bugajski A., Augustyn M., Kmak A.: Bozwarstwiający tętniak aorty leczony jako lewostronna kamiica nerkowa. Urol. Pol. (w druku).
  5. He-berer G., Ran G., Lóhr H. H.: Aorta und grosse Arterien. Springer, Berlin? Heidelberg?New York, 1966.
  6. Kouchonkos N. T., Levy I. F., Butcher H. R.: MiartaMty from ruptured abdominal aortic aneurysm. Am. J. Surg., 1967, 113, 232.
  7. Lewenberg E. L.: Ruptured aneurysm of abdoimtoal aorta technical con-sideratiions. Int. Surg., 1967, 48, 324.
  8. Nielubowicz J., Marzinek B., Olszew-ski W., Samulska H.: Tętniaki aorty brzusznej. Pol. Tyg. Lek., 1972, 17, 606.
  9. Pruszyński B.: Rozwarstwiający 'tętniak tętnicy głównej rozpoznany za pomocą arteriografii. Pol. Przeg. Rad., 1970, 34, 2.