PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Retrocavalis ureter
Article published in Urologia Polska 1981/34/2.

authors

Lesław Steinmetz, Lech Nowak
Oddział Urologiczny Z.O.Z. im. M. -Kopernika w Toruniu
Ordynator: dr med. L. Steinmetz

summary

Two cases of retrocaval ureter are desordbed. They were diagnosed preopera-tłvely and controlled 3 and 12 monthis after ithe operation. The theirapeutic result was good. The authors discuss the diagnosltic and therapeutóc problenrs of this anomaiy and suggest itihat ureiterostomy end-to-end as the method of choice.

references

  1. Borkowski A., Hartel-Ulkowska N., Rajewski J.: Ureter .retriocavałiis, Pol. Przeg. Chir., 1973, 45, 1153.
  2. Charemza T.: Moczowód poaa żyłą główną (ure­ter retrocavalis), Pol. Przeg. Chiir., 1960. 32, 379.
  3. Gódde S.: Beitrag zur Klinik und Therapie das reitroeavalen HarnleMetris, Zschr. Urol., '1972, 10, 739.
  4. Jarosik N.: Moczowód poza dolną żyłą próżną, Pol. Przeg. Chir., 1959, 6, 689.
  5. Miszerak J.: Ureter retroilacus, Pol. Przegl. Chir., 1966, 38, 379.
  6. Musierowicz A., Daszkiewicz E., Lorencewicz Z., Klimowicz.: Przypadek
  7. moczowodu przebiegającego poza żyłą czczą dolną, Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 1656.
  8. Terhorst B.: Hyg.ronephirose rreehits durch rdtrocayalen Uretrverlauf,
  9. Urologe, 1978, 17, 18.
  10. Twardosz W.: Mdczowód poza żyłą główną, Pol. Przeg. Chir., 1962, 34, 829.