PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Bladder rhabdomyosarcoma
Article published in Urologia Polska 1981/34/2.

authors

Zbigniew Kwias, Bogdan Jurasz, Władysław Twardosz
Klinika Urologiczna AM w Poznaniu
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. W. Twardosz

summary

The authors report a rare case of acinar rhabdoimyosarcoma in an adult man treated successfuliy.

references

  1. Bożek J., Zaorska B.: Mięsak graniasty prążkowano-kamórkowy pęcherza moczowego u dzieci w świetle obserwowanych przypadków. Pol. Przeg. Chir., 1965, 37, lOa, 1068.
  2. Mioduszewska O., Stąpor K.: Kostniejący mięsak pę­cherza moczowego współistniejący z brodawczakiem. Pol. Przeg. Chir., 1962, 34, Ha, 575.
  3. Stolarczyk J.: Mięisak graniasty pęcherza moczowego. Wiad. Lek., 1969, 22, 1, 69.