PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Ceporacin in urinary tract infections
Article published in Urologia Polska 1981/34/2.

authors

Leonard Teneta, Andrzej Nowak, Halina Midro
Klinika Urologii Instytutu Chirurgia Śl. AM im. L. Waryńskiego w Katowicach
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. J. Zieliński
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. C. Sadliński
Laboratorium Analityczne Przychodni Specjalistycznej
Kierownik: dr n. med. Z. Fornal

summary

The authors discuss the effectiveness of ceporacin which is tihe most effectdve of all drugs taslted in this hospital in urinary tract infecttioms, particulairly in infection? caused by E. coli. The antibidtiic is eliminated in 67°/o in actdye farm with urine and is nea.rly not nephrotosic. These two features a.re very useful in the treatment of urinary tract infeetioms.

references

  1. Cheng-Chun Lee, Earl B. llerr, Robert C. Anderson: Pharnmacological and toxiioological studies on cephalothin cliii. Med., 1963, 70, 1123.
  2. Dzierżanow-ska D.: Przegląd antybiotyków cefalosporynoiwych. Pol. Tyg. Lek., 1976, 36, 1615
  3. Dzlerźanowska D? Jakubicz P,: Wrażliwość pałeczek Gram ujemnych ma cztery antybiotyki z grupy cefalosporyn. Pol, Tyg, Lek,, 35, 1977, 1349,
  4. Fa$s K. J. i wsp.: Cephalexin ? a new orał .caphalosporiin,: clinical eva!luataon to tJ3 patients. Am. J. Med., Soi., 1970, 259, 187.
  5. Garrod L.: Ainitiibiotiic and che-
  6. moltherapy. Chur,dhiill Liivtagsitone, Ediuiburg ? London, 1973, s. 87.
  7. Nietupski M., Dzierżanowska D., Popławski A.: Zasitosowanie 'ceporacytiy iw cho­robach wewnętrznych. Pol. Tyg. Lek., 1970, 25, J262.
  8. Prelich A., Stąpor K.: Zakażenia w urologii. Wiad. Lek., 1977, 9, 689.