PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CHEMOTHERAPY OF EMBRYONAL TUMOURS OF THE TESTIS WITH YOLK SAC COMPONENT
Article published in Urologia Polska 1989/42/3.

authors

Jacek Tomczykowski, Piotr Koralewski, Marek Pawlicki
Z Kliniki Chemioterapii Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
Oddział w Krakowie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. M. Pawlicki
Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
Oddział w Krakowie: prof. dr hab. med. J. Skołyszewski

summary

The article presents the results of chemotherapy of 16 patients with non­-seminomatous testicle neoplasms at the presence of yolk sac component. In 4 patients, the authors achieved full remission.

references

  1. 1. Fraley E. E.: Staging of early nonseminomatous germ-cell testicular. Cancer, 1980, 45, 1767. ? 2. Frasik W.: Cechy morfologiczne i niektóre aspekty klasyfikacji nowotworów jądra wywodzących się z pierwotnych komórek płciowych. Pat. Pol., 1983, 34, 145. ? 3. Huntington R. W., Bullock W. K.: Yolk sac tumors of extragonadal origin. Cancer, 19707 25, 1368. ? 4. Koralewski K.: Endodermal sinus tumor ? ocena kliniczna 7 przypadków. Nowotwory, 1985, 25, 363. ? 5. Kuzur M. E., Cob-leigh M. A., Greco A,, Einhorn L. H., Oldham R. K.: Endodermal sinus tumor of the mediastinum. Cancer, 1982, 50, 766. ? 6. Logothesis C.I., Samuels M.L., Trin­dade A., Grand C, Gomes L., Ayala A.: The Prognostic significance of endodermal sinus tumor histology among patients treated forstage III nonseminomatous germ cell tumors of the testes. Cancer, 1984, 53, 122. ? 7. Madej G,: Skojarzone che­miczne i chirurgiczne radykalne leczenie chorych na nienasieniaki jądra ? część II. Nowotwory, 1984, 34, 305. ? 8. Mukai K., Adams W. R.: Yolk sac tumor of the anterior mediastinum. Case report with light and electron-microscopic Immuno­histochemical study of alpha-fetoprotein. Am. J. surg. Pathol., 1979, 1, 77. ? 9. Newlands E. S., Begent H. J., Kaye S. B., Rustin G, I. S., Bagshave K. D.: Chemo­therapy of advanced malignant teratoms. Br. J. Cancer, 1980, 42, 378. ? 10. Ozols R.F.; Treatment of poor prognosis germ cell tumours with high dose cisplatin regimens. Int. J. Androl., 1987, 10, 191.
  2. 11. Pawlęga J,, Kołodziejska H.: Zasady obliczania przeżyć chorych na nowo­twory złośliwe. Nowotwory, 1980, 30, 337. ? 12. Smith I. P., Rutledge F.: Advances in chemotherapy for gynecologic cancer. Cancer, 1975, 36, 669. ? 13. Talerman A.: Endodermal sinus (yolk sac) tumor elernents in testicular germ ? cell tumors in adults. Comparison of prospective and retrospective study, Cancer, 1980, 46, 1213. ? 14. Talerman A.: The incidence of yolk sac tumor elernents in germ cell tumors. Cancer, 1975, 36, 211. ? 15. Teilman I., Kassis H., Pietra G.: Primary germ cell tumor of the anterior mediastinum with features of endodermal sinus tumor. Acta pathol. microbiol. scan., 1967, 70, 267.