PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE TECHNIQUE OF SURGICAL SUPPLY OF THE SITE AFTER TRANSVESICAL PROSTATIC ADENOMECTOMY
Article published in Urologia Polska 1989/42/3.

authors

Józef Matych
Z Oddziału Urologicznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału: dr med. R. Pietraszun
Dyrektor Szpitala: lek. med. A. Pietrzak

summary

The author presents the procedure of supplying the site after the enucleation of prostatic adenoma in 345 patients operated in the years 1970?1986.

references

  1. 1. Adamkiewicz K., Strzalkowski M.: Zabiegowe leczenie gruczolaka stercza w Klinice Urologicznej w Gdańsku w latach 1975 i 1976. Referaty Naukowe PTU. Dzień Urologiczny, Poznań, 1977, 16. ? 2. Darewicz J, Gruszecki W., Kozłowski B.: Analiza przyczyn późnych krwotoków po usunięciu gruczolaka stercza. Pamiętnik Dnia Urologicznego, Augustów, 1975, 83. ? 3. Debenham L. S., Ward A. E.: Retro­pubic prostatectomy using a no ? catheter technique. Brit. J. Urol., 1960, 32, 2, 178. ? 4. Harris S. H.: Suprapubic prostatectomy with closure. Med. J. Aust., 1927, 26, 460. ? 5. Hryntschak Th,: Die Suprapubische Prostatektomie mit primarem Blasenverschluss nach eigener Methode W. Maudrich, Wien, 1951, 3. ? 6. Jasiński Z., Wolski Z.: A new techniąue of hemostasis following transvesical prostatectomy. Int. Urol. Nephrol., 1985, 17, 2, 165. ? 7. Jeromin L., Wiśniewski J., Rożniecki M., Janiak Z., Bortkiewicz J, Salagierski M.: Ocena wyników operacyjnego leczenia gruczolaka gruczołu krokowego w Klinice Urologicznej AM w Łodzi w latach 1973? ?1983. Pol. Tyg. Lek., 1984, 39, 28, 943. ? 8. Kazoń M.: Informacja ustna. ? 9. Kazoń M.: Kilka uwag na temat prostatektomii z zastosowaniem czasowego szwu hemostatycznego Juvara. Urol. Pol., 1978, 4, 341. ? 10. Kazoń M., Kossakowski J.S.: Ropnie nerek po prostatektomi. Urol. Pol., 1978, 31, 2, 151.
  2. 11. Leńko J.: Adenomektomia sposobem Millina, zagadnienie przedoperacyjnego cewnikowania chorych. Urol. Pol., 1985, 38, 1, 63. ? 12. Lesiewicz H., Cieśliński S.: Millin's retropubic prostatectomy: a clinical study. Int. Urol. Nephrol., 1985, 17, 4, 341. ? 13. Miszerak J.: Przezpęcherzowa prostatektomia bez cewnika. Pol. Przeg. Chir., 1967, l0a, 73. ? 14. Piasecki Z., Bugajski A.: Czasowy szew hemostatyczny ?Z" po prostatektomii nadłonowej. Referaty Naukowe PTU. Dzień Urologiczny, Poznań, 1977, 53. ? 15. Pietraszun R., Matych J., Miękoś E.: Ocena ilości przeto­czonej krwi chorym po prostatektomii sposobem Hryntschaka. Biul. WAM., 1981, XXIV, 4, 367. ? 16. Ploch R.: Analiza zgonów i śmiertelność po operacjach nad­łonowych gruczolaka stercza. Urol. Pol., 1983, 36, 4, 275. ? 17. Sosnowski M.: Ozna­czanie utraty krwi po wyłuszczeniu gruczolaka stercza sposobem Harris-Hryntscha­ka i ocena czynników wpływających na jej zmianę. Rozprawa doktorska, AM, Łódź, 1979. ? 18. Zięba Z,: Adenomektomia (prostatektomia) bez cewnika zmodyfikowa­nym sposobem Millina. Referaty Naukowe PTU. Dzień Urologiczny, Poznań, 1977, 83.