PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

METASTASES INTO THE SKELETAL SYSTEM AS THE FIRST SYMPTOM OF RENAL CARCINOMA
Article published in Urologia Polska 1989/42/3.

authors

Jacek Rykowski, Andrzej Stokłosa, Grzegorz Herlinger, Maria Barbara Gabryelewicz, Jarosław Deszczyński, Jan Szymanowski
Z Oddziału Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Ordynator: dr n. med. J. Szymanowski Z Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej CMPK, Szpital Bielański w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. M. Kobuszewska-Faryna
Z Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii Szpitala Bielańskiego w Warszawie Ordynator: doc. dr n. med. K. Rąpala

summary

Renal carcinoma in a great percentage of cases tends to from metastases. The authors present 11 patients out of 114 patients operated due to renal carcinoma in whom the first symptom were metastases into the Skeletal system manifesting by pains and pathological fractures.
The authors call their attention to the fact that the presence of metastases in bones, even when there are no symptoms in the genitourinary system, should require detailed diagnostics of this system.

references

 1. 1. Best B. G.: Renal carcinoma: a ten year reviev 1971 ? 80. Brit. J. Urol.,
 2. 1987, 60, 100. ? 2. Doolittle K, H.: Spontaneous remission of Solitary bony meta­
 3. stasis after removal kidney adenocarcinoma. J. Urol., 1976, 116, 803. ? 3. Fred SZ.,
 4. Halperin J., Gordon M.: Idiopatic regression metastases from renal cell carcinoma.
 5. J. Urol., 1977, 118, 528. ? 4. Kernion de J. B., Ramming K.P., Smith R. S.: Natural
 6. history of metastasis renal cell carcinoma ? Computer analysis. J. Urol., 1978, 120.
 7. 148. ? 5. Melicov M.M.. Uson A.C.: Nonurologic symptoms in patients with renal
 8. cancer. J. Am. med. Ass., 1978, 172, 146. ? 6. Michalec J., Borkowski A., Walecki S,,
 9. Krzeski T.: Problemy diagnostyczne i terapeutyczne obrazów ultrasonograficznych
 10. zmian litych w nerce, wykrytych przypadkowo lub nie potwierdzonych urograficz­
 11. nie. Urol. Pol, 1987, 40, 2. ? 7. Middleton R.G.: Surgery for metastatic renal cell
 12. carcinoma. J. Urol., 1967, 97, 973. ? 8. Patel N.. Lavengood R. W.: Renal cell car­
 13. cinoma natural history and results of treatment. J. Urol., 1978, 119, 722. ? Szyma­
 14. nowski J., Kasprzycka Z., Gabryelewicz M. B.. Koźmińska E.: Celowość usunięcia
 15. nadnercza podczas radykalnej nefrektomii z powodu raka nerki. Urol. Pol., 1988,
 16. 41, 1, ? 10. Szymanowski J., Kasprzycka Z., Antczak J : Wyniki leczenia raka nerki.
 17. Urol. Pol., 1985, 38, 2.
 18. 11. Szymanowski J., Kasprzycka Z:. Spostrzeżenia dotyczące wykonywania ope­
 19. racji radykalnych w nowotworach nerek. Urol. Pol., 1983, 36, 3. ? 12. Tolia M.,
 20. Willet L.. Whitmore F.: Solitary metastasis from renal cell carcinoma. J. Urol,
 21. 1975, 114. 6.