PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRZYPADEK WYŁUSZCZENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO JEDYNEJ NERKI, W KTÓREJ PRZED 8 LATY WYTWORZONO PRZETOKĘ KOŁOWĄ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/3.

autorzy

Andrzej Musierowicz, Wojciech Molenda, Andrzej Łabędzki, Bohdan Magusiak, Zbigniew Kubicz
Z Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie
Ordynator: Prof. dr hab. med. A.Musierowicz

streszczenie

Autorzy opisali przypadek pomyślnego wyłuszczenia raka jasnokomórkowego je-
dynej nerki, w której przed 8 laty wytworzono przetoką kołową. Osiem lat wstecz chory
miał usuniętą nerkę lewą wraz z moczowodem i pęcherzem z powodu raka urotelialne-
go wychodzącego z miedniczki nerki lewej. Z powodu istniejącego wówczas wodoner-
cza nerki prawej wytworzono przetokę kołową. P 8 latach stwierdzono w jedynej pra-
wej nerce obecność guza, który operowano. W badaniu hist-patologicznym guz okazał
się rakiem jasnokomórkowym.

Chory S.W., 1. 56 Nr hist. chor. 564/32/94 przyjęty z powodu masywnego krwiomoczu.


Przed 8 laty z powodu raka brodawczakowatego miedniczki i pęcherza moczowego usunęliśmy pacjentowi lewą nerkę wraz z moczowodem i pęcherzem moczowym. Na prawej wodonerczo- wo zmienionej nerce utworzono przetokę kołową. Badanie w dniu przyjęcia: Układ sercowo- płucny, parametry nerkowe, jonogram, morfologia, układ krzepnięcia w granicach normy. Scyn- tygrafia nerkowa wykazała prawidłowe wychwytywanie izotopu przez miąższ nerki. USG jamy brzusznej: Guz górnego bieguna nerki, dobrze odgraniczony od otoczenia, główna jego masa leży poza miąższem nerki. W obrazie zaznacza się obecność przetoki kołowej. Nie stwierdzono obecności przerzutów w wątrobie ani węzłach chłonnych. Z dostępu od strony jamy brzusznej uruchomiono górny biegun nerki i Wyłuszczono guz w całości bez zaciskania szypuły nerki (ryc.2).


Krwawienie opanowano Podkłuciami. W przebiegu pooperacyjnym kilka dni obserwowano podwyższony poziom kreatyniny i mocznika w surowicy krwi przy prawidłowej diurezie. Wy- nik badania histopatologicznego: otorbiony rak jasnokomórkowy naciekający na torebkę (Za- kład Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej, kierownik: dr med. T.Nazarewicz).


Chory z raną zagojoną, wydolną nerką wypisany do domu 11 dni po operacji.


OMÓWIENIE


Obecność nowotworu w jedynej nerce stanowi wskazanie do zabiegów zachowawczych (3, 4, 5, 6, 7). Zachętą do podjęcia tej ryzykownej operacji było ograniczone, otorbione ognisko nowotworowe, którego część położona była poza miąższem nerki, brak przerzutów, wydolna jedna nerka oraz dobry stan ogólny pacjenta. Udało się guz wyłuszczyć w całości. Nie stwierdzono nacieczenia pozostałego miąższu. Przypadek nasz niestety nie rokuje pomyślnie ze względu na nacieczenie torebki nowotwo- ru, stwierdzone w badaniu histopatologicznym. Pomimo 8-letniej derywacji moczu z jednej nerki za pomocą przetoki nerkowej kołowej, miąższ nerki zachował swoją prawidłową funkcję. Może to sta- nowić argument dla zwolenników poglądu, że przetoka nerkowa kołowa w sposób znikomy uszkadza miąższ nerki. Znajduje to potwierdzenie w piśmiennictwie (1, 2, 8).

piśmiennictwo

  1. 1. Bieda J.: Wytworzenie przetoki nerkowej przy użyciu drenu z tworzywa sztucznego. Pol. Przegl.
  2. Chir. 1968. 40. 808. ? 2. Bulanda B.: Stan nerek po 20 latach trwania przetoki nerkowej. Pol.
  3. Przegl. Chir. 1961. 33. 271. ? 3. Jaeger N., Weissbach L, Vahlensieck W.: Value of enucleation of
  4. tumor in Solitary kidneys. Eur. Urol. 1985. 11. 369. ? 4. Laskownicki S., Latała E:. Wycięcie górne-
  5. go bieguna nerki w przypadku nowotworu. Urol. Pol. 1956.9. 131. ? 5. Malek R., UtzD., CulpO.:
  6. Hypernephroma in the Solitary kidney: experience with 20 cases and review of literature. J. Urol.
  7. 1976. 116. 553. ? 6. Palmer J:. Role of partial nephrectomy in Solitary or bilateral renal tumors.
  8. J.A.M.A. 1983. 249. 2357. ? 7. Smith R., de Kevion J., Ehrlich R., Skinner D., Kaufman J.: Bilate-
  9. ral renal call carcinoma and renal call carcinoma in the Solitary kidney. J. Urol. 1984. 132. 450. ? 8.
  10. Weyrauch H., Rous S.: U-tube nephrostomy. J. Urol. 1967. 97. 225.