PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Kubicz

Urologia Polska 1995/48/4

DWA PRZYPADKI OBUSTRONNYCH ZŁOŚLIWYCH NOWOTWORÓW NEREK
Andrzej Musierowicz, Zbigniew Kubicz

Urologia Polska 1995/48/3

WYŁUSZCZENIE GUZA I CZĘŚCIOWE WYCIĘCIE NERKI W LECZENIU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH NERKI
Andrzej Musierowicz, Andrzej Łabędzki, Bogdan Bianias, Zbigniew Kubicz
PRZYPADEK WYŁUSZCZENIA RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO JEDYNEJ NERKI, W KTÓREJ PRZED 8 LATY WYTWORZONO PRZETOKĘ KOŁOWĄ
Andrzej Musierowicz, Wojciech Molenda, Andrzej Łabędzki, Bohdan Magusiak, Zbigniew Kubicz