PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

OWN MODIFICATION OF NEUGEBAUER-LE FORT'S OPERATION IN THE TREATMENT OF URETHROVAGINAL FISTULAS
Article published in Urologia Polska 1997/50/4.

authors

Krzysztof Bar, Adam Szkodny, Grzegorz Szkodny, J. Wójcik
I Katedra i Klinika Urologii ŚAM w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. A. Prajsner

keywords

urethra urethrovaginal fistula treatment

summary

Objective. The authors described treatment of urethrovaginal fistulas
by means of the modified Neugebauer-Le Forfs operation.
Material and method. There were operated, in two Sessions, six women
because of urethrovaginal fistulas. In the first session the urtherovaginal fistu-
la was excised and urethra closed. After longitudinal incision of vaginal po-
sterior wall the margins of the posterior and anterior vaginal wall were sutu-
red. Suprapubic puncture cystostomy was also done during the first session.
After 6-8 weeks anterior and posterior vaginal wall was divided.
Results. Every operated women were treated with success.
Conclusion. Modified Neugebauer-Le Fort's operation is recommend-
able in cases of urethrovaginal fistulas.

references

 1. [1] Asmussen, M., Miller, A.: Urologia ginekologiczna. PZWL. Warszawa 1988,
 2. 184-196.
 3. [2] Garber, G. G., Schoeberg, A. W.: Female urinary tract fistulas. ]. Urol., 1983,
 4. 229-236.
 5. [3] Higier, J.: Sto lat sporu o autorstwo (priorytet) operacji pośrodkowego zeszycia po-
 6. chwy colpocleisis mediana 1881-1981. Gin. Pol., 1982, 53,167-175.
 7. [4] Jaworski, E.: Colpocleisis paramediana ? własna modyfikacja operacji Neuge-
 8. bauera-Le Forta umożliwiająca współżycie płciowe i dostęp do szyjki macicy. Gin.
 9. Pol. 1981, 52, 79-82.
 10. [5] Langmade, C. R, Oliver, J. A. Jr.: Partial colpocleisis. Am. J. Obstet. Gynecol.,
 11. 1986, 154, 1200-1205.
 12. [6] Motiwala, H. G., Amlani, J. C, Desai, K. D., Shah, K. N., Patel, P. C;
 13. Transuesical vesicovaginal fistula repair: a revival. Eur. Urol., 1991,19 24-29.
 14. [7] Szkodny, A., Prajsner, A., Bar, K.: Ocena operacyjnego leczenia przetok pęche-
 15. rzowo pochwowych. Urol. Pol. 1785,137-141.
 16. [8] Zieliński, J., Leńko, J.: Urologia. PZWL, Warszawa 1993. Tom III, 211-221.