PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

BACTERIOLOGICAL URINALYSIS OF PATIENTS TREATED IN UROLOGICAL DEPARTMENT IN INOWROCŁAW IN THE YEARS 1994 AND 1995
Article published in Urologia Polska 1997/50/4.

authors

Cezary Ciomek, Szymon Kwiatkowski
Oddział Urologii Szpitala Miejskiego w Inowrocławiu
Ordynator: dr med. Szymon Kwiatkowski

keywords

urinary tract bacterial infection transurethral instrumentation

summary

Objective. The aim of the study was to analfze the frequency of urinary
infections in patients treated in Urological Department between 1994-1995
years.
Material and method. The urine cultures were performed in 1817 pts: 1230 men
and 587 women. The frequency of urinary infections in kidney stone, BPH, bladder
cancer patients were analized. Bactcriogical urine examinations after transurthral
procedures were also done.
Results. The presence of urinary tract infection was found in 24% of patients
admitted in 1994 and 30% of patients admitted in 1995. The percentage of positivc
urine cultures in patients with history of transurethral instrumentation was 50%. The
most frequent isolated pathogens were: E. coli, Proteus, Enterococcus and Pseudo-
monas. The urinary tract infection was more often obscrvcd in women.
The U.T.I. was observed in 25% of kidney stone disease in 20% of patients with
BPH and 27% with bladder cancer. Transurethral procedures predisposed to U.T.I.
50% of patients after transurethral instrumentation had positive urine cultures.
Conclusion. (I) Between 1994-1995 bacterial urinary tract infection was obsc-
rvcd in 30% of patients treated in Urological Department. (2) Transurethral proce-
dures enhanced the risk of U.T.I. and thafs why bacterial prophylaxis is recom-
mended in patients after transurethral instrumentation.

references

 1. [1] Dembowski, ]., Mróz, E., Stolarczyk, ].: Porównawcze badania bakteriolo-
 2. giczne moczu ze strumienia środkowego i miedniczki nerkowej. Urol. Pol., 1987,
 3. 40, 1-4.
 4. [2] Demkow, T., Michalec,}., Wencel, ]., Rolińska, R., Kuzaka, B., Czaplicki,
 5. M., Barkowski, A.: Zakażenie szpitalne dróg moczowych u chorych operowa-
 6. nych z powodu przerostu gruczołu krokowego. Urol. Pol., 1994,47,4-9.
 7. [3] Lambert, H., O'Grady, R: Antybiotyki i chemioterapia. Wyd. Med., 1994,415-
 8. 423.
 9. [4] Kuligowski, W., Burzyński, K., Jeromin, L.: Zakażenia wewnątrzszpitalne w
 10. Klinice Urologii A. M. w Łodzi w latach 1984-1989. Urol. Pol., 1991, 44, 2-6.
 11. [5] Orłowski, T. Choroby nerek. PZWL, 1983, 304-325.
 12. [6] Polka, H. C. (jr): Zakażenia w chirurgii. PZWL, 1982, 58-64,157-174.