PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

MYKOPLAZMY - CHARAKTERYSTYKA, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, DIAGNOSTYKA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1999/52/2.

autorzy

Maria M. Stankiewicz, Beata Mączyńska
Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. K. Grzybek-Hryncewicz

słowa kluczowe

mykoplazmy ? chorobotwórczość ? diagnostyka

piśmiennictwo

 1. [1] Biernat-Sudolska, M.: Mykoplazmy chorobotwórcze dla człowieka. Mikrobiol.
 2. Med.,1996, 7, 30.
 3. [2] Biernat-Sudolska, M.: Zakażenia chlamydiowe i mykoplazmowe dróg moczowo-
 4. płciowych ludzi. Mikrobiol. Med., 1998, 4,19.
 5. [3] Blanchard, A., Crabb, D. M., Dybvig, K., Duffy, L. B., Cassell, G. H.: Rapid
 6. detection o/tetM in Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum by PCR:
 7. tetM confers resistance to tetracycline but not necessarily to doxycycline. FEMS
 8. Microbiol. Lett. 95,1992, 277.
 9. [4] Blanchard, A., Montagnier, L.: AIDS-associated Mycoplasmas. Ann. Rev. Mi-
 10. crobiol., 1994,48, 687.
 11. [5] Brunner, H., Weidner, W., Schiefer, H. G.: Studies on the role of Ureaplasma
 12. urealyticum and Mycoplasma hominis in proststitis. J. Infect. Dis., 1983,
 13. 147, 807.
 14. [6] Burdge, D. R., Reid, G. D., Reeve, C. E., Roberdson, J. A., Stemke, G. W.,
 15. Bowie, W. R.: Septic arthritis due to dual infection with Mycoplasma hominis
 16. and Ureaplasma urealyticum. J. Rheum., 1988,15, 366.
 17. [7] Cal, C., Sayiner, A. A., Ózyurt, C, Ciireklibatir, I., Ozacar, T., Badak, Z.: Ci-
 18. profloxacin treatment in chronic Prostatitis. Clin. Microbiol., Infect., 1997,3,3,314.
 19. [8] Chang, H. W., Choi, T. K., Yoshi, Z., Matsuo, Y.: Isolation o/Ureaplasma ure-
 20. alyticum and Mycoplasma hominis from patients with genitourinary tract infec-
 21. tion. Hiroshima J. Med. Sci., 1984, 33, 53.
 22. [9] Cohen, J. I., Sloss, L. J., Kundsin, R., Golightly, L.: Prosthetic valve endocarditis
 23. caused by Mycoplasma hominis. Am. J. Med., 1989, 86, 819.
 24. [10] Deguchi, T., Gilroy, C. B., Taylor-Robinson, D.: Failure to detect Myco-
 25. plasma fermentans, Mycoplasma penetrans, or Mycoplasma pirum in the
 26. urethra of patients with acute nongonoccocal urethritis. Eur. J. Microbiol. Infect.
 27. Dis., 1996,15,169.
 28. [11] Deguchi, T., Komeda, H., Yasuda, M., Tada, K., Iwata, H., Asano, M.,
 29. Ezaki, T., Kawada, Y.: Mycoplasma genitalium in nongonococcal urethritis.
 30. Intern. J. STD and AIDS, 1995, 6, 612,1.
 31. [12] Imiela, J.: Zakażenia układu moczowego u dorosłych: spojrzenie klinicysty. Mi-
 32. krobiol. Med., 1998, 2, 33.
 33. [13] Luttrell, L. M., Kanj, S. S., Corey, G. R., Lins, R. E., Spinner, R. J.,
 34. Mallon, W. ]., Sexston, D. J.: Mycoplasma hominis Septic Arthritis: Two
 35. Case Reports and Review. Clin. Infec. Dis., 1994,19,1067.
 36. [14] Kamińska, W., Dzierżanowska, D.: Zakażenia układu moczowego, etiologia,
 37. diagnostyka. Klinika, 1994,11, 43.
 38. [15] Kanamoto, Y., Miyake, Y., Suginaka, H., Usui, T.: In vitro susceptibility
 39. of Ureaplasma urealyticum clinical isolates to new macrolides. Chemotherapy,
 40. 1991, 37, 256.
 41. [16] Katseni, V. L., Gilroy, C. B., Ryait, B. K., Ariyoshi, K., Bieniasz, P. D.,
 42. Weber, J. N., Taylor-Robinson, D.: Mycoplasma fermentans in individuals
 43. seropositive and seronegative for HIV-1. Lancet, 1993, 341,2 71.
 44. [17] Kenny, R. T., Li, J. S., Clyde, W. A. Jr et al.: Mycoplasmal pericarditis:
 45. evidence ofinvasive disease. Clin. Infect Dis., 1993, 17 (suppl. 1), 558.
 46. [18] Kim, S. K.: Mycoplasma hominis septic arthritis. Ann. Piast. Surg., 1988,
 47. 20,163.
 48. [19] Koch, A., Bilina, A., Teodorowicz, L., Stary A.: Mycoplasma hominis
 49. and Ureaplasma urealyticum in patients with sexsually transmitted diseases. Wien
 50. Klin.Wochenscher, 1997,109, 584.
 51. [20] Kundsin, R. B., Home, W. H., Walter, W. C: Ureaplasma urealyticum
 52. resistance to erythromycin: Confirmed by clinical trial. Am. J. Obstet. Gynecol.
 53. (Letters), 1992,166,1864.
 54. [21] Leąuier, L., Robinson, ]., Vaudry, W.: Sternotomy infection with mycopla-
 55. sma hominis in neonate. Pde. Infect. Dis. ]., 1995,14,11,1010.
 56. [22] Maniloff, J.: Mycoplasma Viruses. Crit. Rev. Microbiol., 1988,15, 339.
 57. [23] Mączyńska. B., Stankiewicz. M., Elias, M.: Ocena przydatności testu My-
 58. coplasma ISTw identyfikacji i oznaczaniu lekowrażliwości szczepów Mycoplasma
 59. i Ureaplasma izolowanych z dróg moczowo-płciowych. Diagn. Lab., 1998,34,417.
 60. [24] Palu, G.,Valisena, S., Barile, M. R, Meloni, G. A.: Mechanisms ofmacroli-
 61. de resistance in Ureaplasma urealiticum: a study on collection and clinical stra-
 62. ins. Eur. J. Epidemiol., 1989, 5,146.
 63. [25] Pigrau, C, Almirante, B., Gasser, I., Pahissa, A.: Sternotomy Infection
 64. due to Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum. Eur. J. Clin. Micro-
 65. biol. Infect. Dis., 1995,14, 597.
 66. [26] Rennie, K. A., Prasad, E. S., Wenman, W. N.: In vitro activity ofDirithro-
 67. mycin, a new macrolide antibiotic, against Mycoplasma Species. Diagn. Micro-
 68. biol. Infect. Dis., 1994, 20, 57.
 69. [27] Robertson, J. A., Sherburne, R.: Hemadsorption by Colonies o/Ureaplasma
 70. urealyticum. Infect. Immun., 1991, 59, 6, 2203.
 71. [28] Ruuth. E., Praż, F.: Interaction between Mycoplasmas and the Immune System.
 72. Immunol. Rev., 1989,112,133.
 73. [29] Sancewicz-Pach, K.: Zakażenia układu moczowego u dzieci. Medycyna po Dy-
 74. plomie. 1995, Wyd. Spec, 25.
 75. [30] Shepard, M. C: Nongonococcal urethritis and T-mycoplasmas. JAMA, 1970,
 76. 211,1335.
 77. [31] Smith, P. F.: Biologia Mykoplazm. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Le-
 78. śne, Warszawa, 1976.
 79. [32] Taylor-Robinson, D., Furr, P. M.: Genital mycoplasma infections. Wien Kli-
 80. nik Wochenscher, 1997,109, 578.
 81. [33] Waites, K. B., Rudd, P. T., Crouse, D. T., et al.: Chronic Ureaplasma urealy-
 82. ticum and Mycoplasma hominis infections of the central newous system in preterm
 83. infants. Lancet, 1988,1,17.
 84. [34] Waites, K. B., Duffy, L. B., Schmid, T., Crabb, D., Pate, M. S., Cassell,
 85. G. H.: In vitro susceptibilities o/Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma ho-
 86. minis and Ureaplasma urealyticum to sparfloxacin and PD 127391. Antimi-
 87. crob. Agents Chemother., 1991, 6,1181.