PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 9.2 - Ocena przydatności urografii, KT w rozpoznawaniu, określeniu stopnia zaawansowania i postępowaniu chirurgicznym TCC górnego układu moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Tadeusz Fedus, Sławomir Szczygieł, Jacek Tereszkiewicz
Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie

streszczenie

Wstęp. Rak przejściowo komórkowy górnych dróg moczowych (TCC-UUT) jest rzadkim nowotworem stanowiącym mniej niż 5% guzów urotelialnych. 2/3 przypadków dotyczą guzów miedniczki nerkowej a 1/3 - moczowodu. Etiologia oraz histologia tych nowotworów jest podobna do raka przejściowo-komórkowego pęcherza moczowego. Celem badania była ocena przydatności urografii, KT w diagnozowaniu, określeniu stopnia zaawansowania i wyborze właściwej taktyki operacyjnej TCC-UUT.
Materiał i metody. Od czerwca 1996 roku do września 2005 roku z powodu raka przejściowo komórkowego górnych dróg moczowych było leczonych 42 pacjentów w wieku 45-80 lat (32 mężczyzn, 10 kobiet). U wszystkich chorych rozpoznanie oparto na: urografii, KT, cystoskopii. W wybranych przypadkach wykonano dodatkowo: ureteropielografię wstępującą i zstępującą, URS, MGR, badanie cytologiczne moczu. Wszyscy chorzy z rozpoznanym TCC-UUT byli operowani.
Wyniki. Pod względem patomorofologicznym w grupie 27 chorych z rakiem przejściowo-komórkowym UKM stwierdzono dwie postacie morofotyczne: brodawkowatą u 10 pacjentów, postać naciekową u 17 pacjentów. W grupie 9 chorych z TCC moczowodu stwierdzono: postać brodawkowatą u 3 pacjentów a postać naciekową u 6. Wśród pacjentów z TCC UKM i moczowodu (6 pacjentów) wszystkie nowotwory występowały w formie naciekowej.
Wnioski. 1. Postępowanie diagnostyczne u chorych u których podejrzewa się a raka przejściowo-komórkowego górnych dróg moczowych (TCC UUT) jest nadal trudne. 2. Badaniem wykonywanym tradycyjnie w pierwszej kolejności w celu oceny górnych dróg moczowych jest urografia. 3. Objawy urograficzne zależą od postaci patomorfologicznej, oraz stopnia zaawansowania TCC UUT, lecz żaden z nich nie jest specyficzny i nie może stanowić wystarczającej podstawy do rozpoznania raka z nabłonka przejściowego. 4. Charakter zmian ujawnionych w urografii a budzących podejrzenie procesu rozrostowego w górnych drogach moczowych należy określić na podstawie KT z kontrastem. 5. Klasyfikacja patomorfologiczna jest zbieżna z przedoperacyjną oceną KT. 6. Mimo ulepszenia diagnostyki obrazowej około 10% TCC UUT nadal jest rozopoznawanych śródoperacyjnie.