PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tadeusz Fedus

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Technika wytwarzania zastępczego „ekonomicznego” pęcherza jelitowego po cystektomii radykalnej
Tadeusz Fedus, Janusz Ławiński, Krystyna Pikor, Szczepan Pabiś, Jacek Tereszkiewicz
Technika wytwarzania zastępczego „ekonomicznego” pęcherza jelitowego po cystektomii radykalnej
Tadeusz Fedus, Janusz Ławiński, Krystyna Pikor, Szczepan Pabiś, Jacek Tereszkiewicz

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 9.2 - Ocena przydatności urografii, KT w rozpoznawaniu, określeniu stopnia zaawansowania i postępowaniu chirurgicznym TCC górnego układu moczowego
Tadeusz Fedus, Sławomir Szczygieł, Jacek Tereszkiewicz