PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 9.3 - Paliatywna embolizacja tętnicy nerkowej i embolizacja przed planową nefrektomią u chorych na zaawansowanego raka nerki
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Michał Bryczkowski 1, Zbigniew Wolski 1, Maciej Karolkiewicz 2, Władysław Lasek 2
1 Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2 Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

streszczenie

Wprowadzenie. Embolizacja tętnicy nerkowej jest metodą stosowaną u wybranych chorych z zaawansowanymi nowotworami nerek.
Cel pracy. Ocena embolizacji tętnicy nerkowej w nowotworach nerki u chorych niezakwalifikowanych do radykalnej nefrektomii oraz u chorych przed planowanym zabiegiem operacyjnym.
Materiał i metody. W latach 1998-2005 w Zakładzie Radiologii wykonano embolizację tętnicy nerkowej z powodu zaawansowanego guza nerki (cT 3b-4 Nx M 1-2) u 63 pacjentów leczonych w Klinice Urologii w Bydgoszczy. Średnia wieku tych pacjentów wynosiła 64 lata, było wśród nich siedemnaście kobiet i czterdziestu sześciu mężczyzn. Średnia wielkość guza: 80-175 mm. Wskazaniami do embolizacji u wyżej wymienionych chorych były: leczenie paliatywne w zaawansowanych nowotworach nerki, niekwalifikujących się do operacji (u 56 pacjentów), przy jednoczesnym występowaniu nasilonego krwiomoczu (u około 75 % pacjentów), zaawansowanego wieku oraz przerzutów odległych, embolizacja przed planową nefrektomią u siedmiu chorych. Po embolizacji u tych chorych wystąpiły: stan podgorączkowy i gorączka (u 84%), leukocytoza od 14 do 30 tys. u wszystkich chorych, bóle okolicy lędźwiowej u wszystkich chorych (85% z nich wymagało stosowania leków przeciwbólowych), zator tętnicy udowej u dwóch chorych (3%), z powodzeniem leczony operacyjnie.
Wyniki. U wszystkich chorych w wyniku embolizacji doszło do ustąpienia krwiomoczu z poprawą stanu ogólnego. U siedmiu operowanych po embolizacji chorych doszło do ułatwienia warunków operacji i zmniejszenia śródoperacyjnej utraty krwi, mimo dużych rozmiarów guza nerki. Nadal żyje sześciu chorych, po embolizacji tętnicy nerkowej bez wycięcia nerki, których czas obserwacji wynosi od 1 do 24 miesięcy.
Wnioski. Trwała embolizacja tętnicy nerkowej pozwala na opanowanie krwiomoczu u chorych z zaawansowanym nowotworem, co poprawia komfort życia tych chorych. Embolizacja przed planową nefrektomią ułatwia przeprowadzenie zabiegu, zmniejsza się krwawienie podczas operacji, a czas zabiegu ulega skróceniu.