PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maciej Karolkiewicz

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 9.3 - Paliatywna embolizacja tętnicy nerkowej i embolizacja przed planową nefrektomią u chorych na zaawansowanego raka nerki
Michał Bryczkowski, Zbigniew Wolski, Maciej Karolkiewicz, Władysław Lasek