PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Report on the second annual conference „Perspectives in bladder cancer\". Lisbon 2002
Article published in Urologia Polska 2003/56/1.

authors

Wojciech Kołaczyk 1, Tomasz Demkow 2
1 Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
Ordynator oddziału: dr Wojciech Kołaczyk
2 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
Klinika Nowotworów Układu Moczowego w Warszawie
Kierownik kliniki: dr hab. Tomasz Demkow

correspondence

Wojciecli Kolaczyk
ul Kanadyjska 22
Wroclaw 54-4f2 wojciech.kolaczyk@szpital.legnica.pl