PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ciała obce cewki moczowej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1994/47/4.

autorzy

Sławomir Mrozicki, Krzysztof Ścisłowicz
Z Oddziału Urologicznego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie
Ordynator: Dr n. med. 5. Mrozicki

streszczenie

Przedstawiono chorego z ciałami obcymi (wkład do długopisu i pędzelek do
malowania) w cewece moczowej, które wprowadził sobie sam przed 18 laty.

Ciała obce cewki moczowej są wyjątkowo rzadkie. Sprawiają one przeważnie trudności lecznicze. Ciała obce, które znajdowały się w cewce przez 18 lat, należą do wyjątkowej kazuistyka

Opis przypadku

Chory W. B. lat 67 (Nr hist. choroby 1217/94) został przyjęty do oddziału z powodu bólów okolicy krocza przy chodzeniu i siedzeniu, trudności w oddawaniu moczu, przewlekłej infekcji dróg moczowych. Jak podawał, przed około 18 laty włożył sobie do cewki moczowej wkład do długopisu i pędzelek do malowania. Badaniem fizykalnym stwierdzono: w około 1/2 długości prącia wyczuwalne w cewce twarde, szerokości około 1,5 cm, nieruchome względem cewki, sięgające do cewki tylnej, ciało obce. W badaniach dodatkowych z odchyleń od normy stwierdzono: mocz — Ć. wł. — 1028, białko — opal, krwinki białe — 30-50 wpw, krwinki czerwone — świeże poj. wpw. Posiew moczu — W 1 ml moczu wyhodowano około 106 Streptococcus faecalis wrażliwy na: Amoxycylina, Tobramycyna, Gentamycyna, Netilmycyna, Nitrofurantoina, Cotrimoxazol. Ob 32/62. Po wykonaniu zdjęcia przeglądowego jamy brzusznej (ryc. 1) i uretrografii zaplanowany do zabiegu operacyjnego.

Zabieg operacyjny - - Urethrotomia externa et extractio corporis alieni. Znieczulenie podpajęczynówkowe. Cięcie na brzusznej stronie prącia. Nacięto cewkę moczową na ciele obcym na długości ok. 2 cm. Ciało obce obrośnięte kamieniem z trudem udało się usunąć w całości (ryc. 2).

Szwy catgutowe na cewkę moczową. Szwy catgutowe na tkankę okołocewkową. Szew na skórę prącia pokrywając cięcie na cewce. Dreniki gumowe pod skórę prącia. Opatrunek. Cewnik Foley\\\'a Nr 16 Ch pozostawiono w pęcherzu moczowym na 14 dni. Podano — Amikacyna 2 x 500 mg i Metronidazol 2 x 500 mg domięśniowo. Chorego w stanie ogólnym dobrym z raną wygojoną wypisano w 22 dobie po operacji.

OMÓWIENIE

Doniesienia na temat ciał obcych cewki i pęcherza moczowego pojawiają się rzadko. Dotyczą najczęściej pojedynczych przypadków (3). Zdarzają się z reguły u psychicznie chorych lub u odbywających karę w zakładach penitencjarnych (1). Bardzo często zdarzają się powikłania — infekcja dróg moczowych, ropnie okołocew- kowe i okołopęcherzowe, przetoki moczowe.

Dąży się do endoskopowego usuwania ciał obcych (2).

U naszego chorego zostały one pokryte grubą warstwą kamienia moczowego.

Z wyboru była więc zastosowana urethrotomia z drenażem przestrzeni okołocew- kowej .

WNIOSKI

Należy zwrócić uwagę, aby linia cięcia na skórze prącia nie pokrywała się z linią cięcia cewki moczowej. Zmniejsza to zdecydowanie możliwość powstania przetok cewkowych.

piśmiennictwo

  1. 1. Bin M.\\\\ Analiza samouszkodzeń cewki i pęcherza moczowego w zakładach karnych,Praca doktorska, WAM, Łódź, 1977.
  2. 2. Mrozicki S., Pawlak Cz.: Ciała obce pęcherza moczowego leczone instrumentalnie. Urol. Pol. 1990,43, 4 278.
  3. 3. Wiśniewska K.: Ciało obce w cewce moczowej. Urol. Pol., 1989, 42, 3, 201

adres autorów

: dr n. med. Sławomir Mrozicki
31-870 Kraków, Oś. 2 Pułku Lotniczego 48 m. 6