PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sławomir Mrozicki

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena wczesnych rezultatów fotoselektywnej waporyzacji stercza (PVP) u 80 chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)
Adam Kwinta, Sławomir Mrozicki, Robert Walkiewicz

Urologia Polska 1994/47/4

Ciała obce cewki moczowej
Sławomir Mrozicki, Krzysztof Ścisłowicz

Urologia Polska 1994/47/1-2

Ektopia nerki lewej do klatki piersiowej
Sławomir Mrozicki, Maria Czerwińska, Maciej Migas

Urologia Polska 1990/43/4

CIAŁA OBCE PĘCHERZA MOCZOWEGO LECZONE INSTRUMENTALNIE
Sławomir Mrozicki, Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś