PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Results of the operative treatment of the renal cancer with the neoplasmatic thrombus involving VCI
Article published in Urologia Polska 2006/59/3.

authors

Jerzy Polański 1, Maciej Czaplicki 2, Ewa Koźmińska 2, Paweł Szalecki 2, Andrzej Borkowski 2
1 II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczynowej i Onkologicznej II WL AM w Warszawie
2 Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Warszawie

keywords

kidney, renal cancer, neoplasmatic thrombus in the vena cava inferior (VCI), operative treatment, results

summary

Objectives. The aim of the study was to evaluate the results of the operative treatment of patients suffering from the renal cancer with the neoplasmatic thrombus involving VCI.
Materials and methods. 1650 patients with renal cancer underwent operation. In 61 cases thrombus in the lumen of VCI was found, in 53 of them kidney with thrombus were removed, in 7 of them, only kidney was removed, in one patient laparatomy without the removal of the kidney was performed, because of the extension of the disease. Minor neoplasmatic thrombi were removed in 13 patients, infrahepatic thrombi were removed in 25 patients, hepatic thrombi in 11 patients. Among the group of 11 patients with thrombus ending in hearth atrium, thrombectomy was done in 4 cases, in one patient operation was performed with use of extracorporeal circulation and hypothermia. The entire thrombus was removed in all patients, resection of the VCI wall, was performed in 8 cases.
Results. There was no death during the operative procedures, perioperative complications occurred in 21 patients. Postoperative complications were observed in 21 patients. Follow-up ranged from 1.5 to 189 months. Perioperative mortality was 8.3%. 7 patients died during the first 12 months of observation. Nearly 50% of patients with stage pT3b N0M0, who underwent operation, survived over 4 years.
Conclusions. In the examined collection of data there are no clear points of concentration of higher incidence of deaths, therefore it can be assumed that, after the perioperative period and after surviving the first year, the survival is rather linked to other circumstances than neoplasmatic disease.

references

 1. Belis JA, Leyinson ME, Pae WE Jr: Complete radical nephrectomy and vena caval thrombectomy during circulatory arrest. J Urol 2000, 163, 2, 434-436.
 2. Ciancio G, Vaidya A, Savoie M, Soloway M: Management of renal cell carcinoma with level III thrombus in the inferior vena cava. J Urol, 2002, 168, 4, 1374-1377.
 3. Dembowski J: Rak nerki - stan obecny. Urol Pol 1997, 50, 2, 125-131.
 4. Dobrowolski Z, Sadowski J, Lipczyński et al: Personal experience in surgical treatment of renal cell carcinoma with inferior vena cava tumor thrombi III grade. Streszczenia Fourth Intemational Galician Urological Meeting, November 7-8, 2003, Cracow, Poland: 68.
 5. Dobrowolski Z, Dobrowolska B, Sadowski J i in: Chirurgiczne leczenie pacjentów z rakiem jasnokomórkowym nerki ze skrzepliną sięgającą prawego przedsionka serca. Magazyn Medyczny 2003, 6, 24-27
 6. Fergany AF, Gill IS, Schweizer DK et al: Laparoscopic radical nephrectomy with level II vena caval thrombectomy: survival porcine study. J Urol 2002, 168, 6, 2629-2631.
 7. Grabowski M, Wilkos A, Sikorski A: Wyniki leczenia operacyjnego czopów nowotworowych w żyle głównej dolnej u chorych na raka nerki. Urol Pol 2001, 2A, 63.
 8. Lang H, Lindner V, Saussine Ch et al: Microscopic venous invasion: a prognostic factor in renal cell carcinoma. Eur Urol 2000, 38, 600-605.
 9. Novick A, Campbell SC: Renal tumors. W: Campbell\'s Urology, wydanie VIII, W. B. Saunders, Philadelphia 2002, red: P. C. Walsh i wsp, tom IV, rozdział 75, 2672-2731.
 10. Pagano F, Galetti TP, De Zorzi et al: Odległe wyniki leczenia raka nerki z czopem nowotworowym w żyle głównej dolnej i prawym przedsionku. Urol Pol 1999, 2A, 106.
 11. Pereversev AS, Shukin DV, Pereversev YA: Surgical treatment of renal cell carcinoma (RCC) with invasion into vena cava inferior. Urol Pol 2000, 2A, 14.
 12. Polański AJ, Borkowski A, Sitkowski W et al: Surgical management of Renal Cell Carcinoma with vena cava extention. Vascular Surgery, vol 34, 571-581, 2000.
 13. Sohaib SAA, Teh J, Nargund VH: Assessment of tumor invasion of the vena caval wall in renal cell carcinoma cases by magnetic resonance imaging. J Urol 2002, 167, 3, 1271-1275.
 14. Savage SJ, Gill IS: Laparoscopic radical nephrectomy for renal cell carcinoma in a patient with level I renal vein tumor thrombus. J Urol 2000, 163, 4, 1243-1244.
 15. Staehler G, Brkovic D: The role of radical surgery for renal cell carcinoma with extension into the vena cava. J Urol 2000, 163, 6, 1671-1675.
 16. Sundaram ChP, Rehman J, Landman J, Oh J: Hand assisted laparoscopic radical nephrectomy for renal cell carcinoma with interior vena caval thrombus. J Urol 2002, 168, l, 176-179.
 17. Szymanowski J, Czubak M, Herlinger G: Własne doświadczenie w chirurgii nadprzeponowych czopów nowotworowych w układzie żylnym u chorych na raka nerki. Urol Pol 1996, 49, 4, 439-442.
 18. Vaidya A, Ciancio G, Soloway M: Surgical techniques for treating a renal neoplasm ivading the interior vena cava. J Urol 2003, 169, 2, 435-444.
 19. Zisman A, Pantuck AJ, Chao DH et al: Renal cell carcinoma with tumor thrombus: is cytoreductvye nephrectomy for advanced disease associated with an increased complication rate J Urol 2002, 168, 3, 962-967.
 20. Zisman A, Wieder JA, Pantuck AJ et al: Renal cell carcinoma with tumor thrombus extension: biology, role of nephrectomy and response to immunotherapy. J Urol 2003, 169, 3, 909-916.

correspondence

Jerzy Polański
Szpital Czerniakowski
II Katedra i Klinika Chirurgii
ul. Stępińska 19/25
00-739 Warszawa
tel. /fax (022) 841 15 92, 318 63 91
jap.ds@medical-tribune.pl