PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

The use of lower calyx wall in calycopyeloureteral plastic procedure
Article published in Urologia Polska 2006/59/3.

authors

Zofia Salska, Ryszard Jarzmus, Krzysztof Pliszek, Krzysztof Borkowski
Oddział Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

keywords

kidney, horseshoe kidney, subpelvic ureter stenosis, pyeloplasty

summary

Introduction. The subpelvic ureter stenosis is usually described as an isolated abnormality, but can be accompanied by other development anomalies as well. The stricture located in this part of the ureter can lead to the high grade hydronephrosis and is prone to produce multiple calculi of the urinary tract. For this reason patient with the mentioned above findings sometimes require the partial nephrectomy apart from the pelvic plastic surgery.
The aim of the study. Presentation of the technique of pyeloplasty using the lower calyx wall in own modification.
Material and method. In this paper we present the results of menagement the 8 patients aged from 26 to 62 years. Horseshoe kidney was found in 6 patients and 2 patients had the subpelvic ureter stricture with the high grade hydronephrosis, affecting mainly in the lower calyx. The horseshoe kidney was associated with nephrolithiasis and hydronephrosis in all of the cases. The pyeloplasty was made using the wall of the lower calyx in all of them.
Results. All the patients reported symptoms relieve and performed diagnostic imaging (IVP, ultrasonography) showed wide passage of the pyeloureteric junction.
Conclusion. The calycopyeloplasty with using of the lower calyx wall was allowed to the wide renal pelvis resection and seems to be good solution in cases with small pelvis. It gives possibility to create wide pyeloureteric connection in the lowest point, functionally with the best location.

references

 1. Czichos E, Kałużyński A, Krawczyk T et al: The spectrum of congenital malformations of the urinary tract in fetuses and newborns in autopsies in 1989-2002. Pol Merkuriusz Lek 2005, 18 (103), 78-81.
 2. Shimkus EM, Mekhanna I: Hydronephrosis in a horseshoe kidney. Urol Nefrol (Mosk), 1993, 3, 48-51.
 3. Modelski W: Nerka; w książce: Michałowski E: Urologia operacyjna, PZWL, 1975, str 11-74.
 4. Streem SB, Franke JJ, Smith JA Jr: Management of upper urinary tract obstruction. In Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED Jr, Wein AJ eds. Campbell`s Urology, 8th edition, Philadelphia; Saunders, 2002; Vol I, Chapt13, pp. 463-512.
 5. Gastoł P, Baka-Ostrowska M, Skobejko-Włodarska L: Zespolenie kielichowo-moczowodowe u dzieci. Urol Pol 2005, 58, 292-295.
 6. Matlaga BR, Shah OD, Singh D et al: Ureterocalycostomy: a contemporary experience. Urology 2005, 65, 42-44.
 7. Poulakis V, Witzsch U, Schultheiss D et al: History of ureteropelvic junction obstruction repair (pyeloplasty). From Trendelenburg (1886) to the present. Urologe A 2004, 43 (12), 1544-1559.
 8. Kochakarn W, Viseshsindh V, Muangman V: Ureterocalicostomy for reconstruction of complicated ureteropelvic junction obstruction. J Med Assoc Thai 2002, 85 (3), 351-355.
 9. Selli C, Rizzo M, Moroni F et al: Ureterocalicostomy in the treatment of pyeloplasty failures. Urol Int 1992, 48 (3), 274-277.
 10. Zachwiej J, Witeska A: Results of the surgical treatment of congenital hydronephrosis caused by subpelvic obstruction. Int Urol Nephr 1981, 13 (4), 337-343.
 11. Krakowski J: Własne doświadczenia i wyniki w operacyjnym leczeniu wodonerczy wrodzonych ze specjalnym uwzględnieniem sposobu Anderson-Hynes. Pol Przegl Chir 1973, 45 (6), 881-887.
 12. Gruchalski J, Gruchalska E, Marcisz L: Ocena wyników operacji zwężenia podmiedniczkowego moczowodu metodą Hynes-Anderson u dzieci. Wiad Lek 1984, 37 (1), 5-11.
 13. Mollard P, Braun P: Primary ureterocalycostomy for severe hydronephrosis in children. J Pediatr Surg 1980, 15 (1), 87-91.
 14. Mollard P, Mouriquand P, Joubert P, Pouyau A: Uretero-calicostomy for hydronephrosis caused by junction disease in children and adolescents. Apropos of 35 cases. Chir Pediatr 1990, 31 (2), 87-91.

correspondence

Zofia Salska
Szpital Wojewódzki
Oddział Urologii
ul. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 23 58
rjarzmus@hospital.com.pl