PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Clinical investigations on usefulness of transurethral tru-cut biopsy to confirming the invasive bladder cancer character
Article published in Urologia Polska 2008/61/1.

authors

Piotr Chłosta, Tomasz Szopiński, Artur A. Antoniewicz, Jakub Dobruch, Tomasz Dzik, Janusz Kopczyński, Andrzej Borówka
Oddział Urologii i Zakład Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
Klinika Urologii CMKP i I Zespół Dydaktyki Urologicznej – Oddział Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
Zakład Patomorfologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

keywords

urinary bladder, invasive bladder cancer, tru-cut biopsy u staging

summary

Introduction and the aim of the study. Treatment of bladder cancer is influenced by clinical stage of a tumor. Transurethral, cystoscopically guided tru-cut biopsy offer simple way to confirm cancer infiltration of the bladder wall. The aim of this study was an estimation of the usefulness of transurethral tru-cut, core biopsy in the diagnosis of bladder cancer infiltrating detrusor muscle.

Material and method. 96 invasive bladder cancer (IBC) were analyzed. Radiological findings, bimanual examination and cystoscopy were suggestive of IBC in each patient. Transurethral, cystoscopically guided tru-cut biopsy was performed under anesthesia before planned, diagnostic TURBT. Rigid cystoscope with direct working channel and tru-cut automatic Cook 18 G / 48 cm needle or self constructed tru-cut 16 G / 40 cm adapted to work with standard biopsy gun were used. All specimens of biopsy cores underwent microscopic examination after hematoxylin and eosin staining. The histological quality of material from biopsy cores, TURBT resected tissues and radical cystectomy specimens were compared with the special regard to local staging and pathological grade of IBC.

Results. There was no complication of bladder biopsy procedure. In each case tru-cut cystoscopy guided bladder cancer biopsyrevealed muscle infiltration which was in agreement with microscopic examinations of TURBT and radical cystectomy specimens. In 91 (94.8%), pts cancer types diagnosed due to the bladder biopsy and radical cystectomy specimens were identical. Tumor grade (G) was the same in biopsy cores and radical cystectomy specimens in 90 (93.7%) cases.

Conclusions. Endoscopic tru-cut biopsy is simple, short and safe procedure which can be efficiently performed in patients with highly suggestive of muscle infiltration bladder tumor. It allows to collect reliable material for histological assessment. Core bladder biopsy is less invasive than standard TURBT in diagnosis and staging of invasive tumors and seems to be effective in selected cases to confirm malignancy before radical cystectomy.

references

 1. Didkowska J, Wojciechowska U, Tarnowski W, Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2000 roku. Cancer in Poland 2000. Krajowy Rejestr Nowotworów. Centrum Onkologii, Warszawa 2003, 81-87.
 2. Messing EM, Young TB, Hunt VB et al: Comparison of bladder cancer outcome in men undergoing hematuria home screening versus those with standard clinical presentations. Urology 1995, 45 (3), 387-397.
 3. Oesterlinck W, Lobel B, Jakse G et al: Guidelines on Bladder Cancer, EAU Guidelines, 2002, 3-30.
 4. Messing E, Catalona W: Urothelial tumors of the urinary tract: Campbell’s Urology: W. B. Saunders Company 1997: Vol 1, 2327-2410.
 5. Chłosta P: Leczenie powierzchownego raka pęcherza moczowego, w: Borówka A (red): Wykłady z urologii, t. II, PTU 2003: 126-143.
 6. Kolozsy Z: Histopathological ‘self control’ in transurethral resection of bladder tumors. Br J Urol 1991, 67, 162-164.
 7. Chłosta P, Antoniewicz AA, Szopiński T i in: Ocena porównawcza przydatności ultrasonografii przezpowłokowej tomografii komputerowej oraz jądrowego rezonansu magnetycznego do oceny stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego u chorych poddanych cystektomii radykalnej. Urol Pol 2004, 2, 20-24.
 8. Sachs MD, Chan Th, Solomon SB et al: Diagnosis and Diagnostic Pitfalls in Urothelial Bladder Cancer in: Droller MJ (ed): American Cancer Society Atlas of Clinical Oncology: Urothelial tumors. Hamilton, London, BC Decker Inc 2004 (6), pp73-91.
 9. Szopiński T, Chłosta P, Dzik T et al: Ocena przydatności biopsji tru--cut do określania stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego. Badanie doświadczalne. Urol Pol 2003, 1, 50-55.
 10. Szopiński T, Chłosta P, Dzik T et al: Usefullnes of endoscopic core biopsy of invasive bladder cancer. The experimental study. J Urol, Suppl 2003, 169 (4), 501-502.
 11. Chłosta P, Szopiński T, Antoniewicz AA et al: A The usefullnes of tru-cut biopsy in clinical staging of bladder cancer. J Urol Suppl 2006, 175 (4), 401- 402.
 12. Chłosta P, Szopiński T, Antoniewicz AA et al: Comparison of the quality tru – cut biopsy and transurethral resection of the bladder tumour specimens to clinical staging bladder cancer J Urol. Suppl. 2007, 177 (4), 551.
 13. Holmang S, Hedelin H, Borghede G, Johansson SL: Long-term followup of a bladder carcinoma cohort: questionable value of radical radiotherapy. J Urol 1997, 157, 1642-1646.
 14. Shipley WU, Zietman AL, Kaufman DS et al: Selective bladder preservation by trimodality therapy for patients with muscularis propria-invasive bladder cancer and who are cystectomy candidates – the Massachusetts General Hospital and Radiation Therapy Oncology Group experiences. Semin Radiat Oncol 2005, 15, 36-41.
 15. Kuczyk M, Turkeri L, Hammerer P, Ravery V: European Society for Oncological Urology: Is there a role for bladder preserving strategies in the treatment of muscle-invasive bladder cancer? Eur Urol 2003, 44, 57-64.
 16. Rodel C, Grabenbauer GG, Kuhn R at al: Combined-modality treatment and selective organ preservation in invasive bladder cancer: long-term results. J Clin Oncol 2002, 20, 3061-3071.
 17. Coen JJ, Zietman AL, Kaufman DS, Shipley WU: Benchmarks achieved in the delivery of radiation therapy for muscle-invasive bladder cancer. Urol Oncol 2007, 25, 76-84.
 18. Hall RR, Evans RG, Pritchett CJ, Price DA: Combination chemotherapy for advanced bladder cancer.Br J Urol 1982 54 (1), 16-19.
 19. Salagowsky AI, Koenemann AS: Blader sparring approaches in treatment of muscle-invasive bladder cancer, in Droller MJ (ed): American Cancer Society Atlas of Clinical Oncology: Urothelial tumors. Hamilton, London, BC Decker Inc 2004 (16), pp 290-310.
 20. Hoshi S, Ono K, Suzuki K et al: Trans-urethral whole layer core biopsy for detection of residual tumor after neoadjuvant therapy in invasive bladder cancer. Urol Oncol 2001,6 (3), 85-89.
 21. Malmstrom PU, Lonnemark M, Busch C, Magnusson A: Staging of bladder carcinoma by computer tomography-guided transmural core biopsy. Scand J Urol Nephrol 1993, 27 (2), 193-198.

correspondence

Piotr Chłosta
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Oddział Urologii
ul. S. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel. (041) 367 47 74
piotr.chlosta@pharmanet.com.pl