PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przypadek śródotrzewnowego pęknięcia pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1979/32/4.

autorzy

Aleksander Bęc
Pododdział Urologicznego Szpitala Rejonowego w Sandomierzu
Ordynator: lek. A. Bęc

streszczenie

Przedstawiono przypadek pęknięcia pęcherza moczowego u pacjenta z padaczką. Chory byl operowany. Zeszyto pęcherz. Wyzdrowienie.

Pęknięcia pęcherza moczowego mogą powstać na skutek stosunkowo nawet małego urazu, szczególnie w przypadkach przepełnienia pęche­rza.

Opis przypadku: Chory R. Z., 42 lata, nr hist. chor. 780/77, przywieziony do szpitala przez Pogotowie Ratunkowe. Skarży się na bardzo silne bóle w całym brzuchu oraz krwawy mocz. Choroba trwała 24 godziny i wystąpiła po napadzie padaczki, na którą choruje całe życie. Innych okoliczności, w których doszło by do urazu brzucha, nie podaje. Rodzina chorego podaje, że po zażyciu niewielkiej ilości alkoholu wystąpiły objawy padaczki z tym, że chory nie upadł na jakiś twardy przedmiot, który mógłby spowodować uraz narządów jamy brzusznej.

Badaniem fizykalnym stwierdza się deskowate napięcie powłok brzusznych, objaw Blumberga dodatni. Nie stwierdza się śladów urazu powłok brzucha. Krwiomocz podany w anamnezie nakazywał przeprowadzić badania narządu mo­czo-płciowego. Wprowadzono cewnik przez cewkę moczową do pęcherza moczo­wego celem wykonania cystografii. Z pęcherza moczowego nie wypływał mocz. Wprowadzony płyn kontrastowy nie powraca. Obraz cystograficzny wskazuje na pęknięcie pęcherza moczowego. Urografia nerki bez zmian, pęcherz — środek cie­niujący wylewa się poza ściany pęcherza.

W znieczuleniu ogólnym dotchawiczym, cięciem w linii środkowej na podbrzu­szu odsłonięto pęcherz moczowy. Stwierdzono rozerwanie ściany pęcherza oraz otrzewnej, pokrywającej dno pęcherza moczowego. W jamie otrzewnej stwier­dzono dużą ilość moczu, płynu wysiękowego i krwi. Jelita wzdęte bez perystalty­ki, pokryte włóknikiem. Ranę pęcherza zamknięto i małym dodatkowym cięciem wyprowadzono cewnik Pezzera z pęcherza. Przez cewkę moczową wprowadzono do pęcherza cewnik Foleya nr 26 Charr. Dokonano drenażu zatoki Douglasa i prze­strzeni podwątrobowej.

Po operacji podawano choremu Tetraverynę dożylnie, płyny i elektrolity. W trzecim dniu po operacji pojawiła się perystaltyka jelit, wówczas usunięto dre­ny z jamy otrzewnej. Cewnik Foleya usunięto w 10 dni po operacji. Pacjent po 15 dniach został wypisany do domu w dobrym stanie. Oddaje mocz regularnie, drogą naturalną. Posiew moczu jałowy.

Wezwany do kontroli po 8 miesiącach nie podaje dolegliwości ze stro­ny narządu moczowego. Mocz bez zmian.

adres autorów

Klinika Urologiczna AM
Oczki 6
02-007 Warszawa

Praca wpłynęła do redakcji: 24.I.1978.