PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Aleksander Bęc

Urologia Polska 1982/35/3-4

Zespolenie moczowodowo-moczowodowe (uretero--ureterostomia, transuretero-ureterostomia)
Andrzej Borkowski, Aleksander Bęc

Urologia Polska 1979/32/4

Przypadek śródotrzewnowego pęknięcia pęcherza moczowego
Aleksander Bęc