PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zmiany w budowie wypieracza podczas leczenia tamsulosyną chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/Supl. 1.

autorzy

Aleksander Lychkovsky, Andrzej Zhuravchak, Aleksander Shuliak, V. Kovalyshyn
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine