PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Aleksander Lychkovsky

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Zmiany w budowie wypieracza podczas leczenia tamsulosyną chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)
Aleksander Lychkovsky, Andrzej Zhuravchak, Aleksander Shuliak, V. Kovalyshyn