PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zmienność tętnic głębokich prącia w ocenie ultrasonografii dopplerowskiej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Andrzej Gołubiński