PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Gołubiński

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Wczesna ocena tomograficzna pacjentów po nefrektomii z powodu niskozróżnicowanego raka jasnokomórkowego
Andrzej Gołubiński, Bartłomiej Gliniewicz, Artur Lemiński, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 13.2 - Ocena ukrwienia prącia w trakcie wzwodu u mężczyzn po prostatektomii radykalnej. Obserwacja pięcioletnia
Andrzej Gołubiński, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Zaburzenia erekcji po prostatektomii radykalnej z oszczędzeniem i bez oszczędzenia pęczków naczyniowo-nerwowych. Doniesienie wstępne
Piotr Petrasz, Andrzej Gołubiński, Andrzej Sikorski
Zmienność tętnic głębokich prącia w ocenie ultrasonografii dopplerowskiej
Andrzej Gołubiński

Urologia Polska 2004/57/2a

ARI-1: Ocena zmian hemodynamicznych wzwodu prącia u mężczyzn po prostatektomii radykalnej
Andrzej Gołubiński, Andrzej Sikorski