PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena patomorfologiczna materiału po radykalnej prostatektomii
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Lech Wronecki, Katarzyna Mierzwińska, Robert Klijer, Justyna Szumiło, Krzysztof Bar, Waldemar Białek, Elżbieta Korobowicz