PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Katarzyna Mierzwińska

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena patomorfologiczna materiału po radykalnej prostatektomii
Lech Wronecki, Katarzyna Mierzwińska, Robert Klijer, Justyna Szumiło, Krzysztof Bar, Waldemar Białek, Elżbieta Korobowicz