PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena wyników leczenia pacjentów poddanych cystektomii z zaoszczędzeniem prostaty
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Zofia Salska, Krzysztof Pliszek, Ryszard Jarzmus, Paweł Pawlaczek, Krzysztof Borkowski, Paweł Wędzikowski, Ryszard Maranda