PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena patomorfologiczna materiału po cystoprostatektomii - doświadczenia własne
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Lech Wronecki, Dorota Lewkowicz, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Jarosław Dudka, Elżbieta Korobowicz