PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dorota Lewkowicz

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena patomorfologiczna materiału po cystoprostatektomii - doświadczenia własne
Lech Wronecki, Dorota Lewkowicz, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Jarosław Dudka, Elżbieta Korobowicz