PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

A. Owczarek

Urologia Polska 1982/35/3-4

Podwiązanie lewej żyły nerkowej podczas rozszerzonego usuwania prawej nerki z powodu rozległego nadnerczaka
Roman Adamczyk, Leonard Teneta, Andrzej Nowak, Z. Kalandyk, A. Owczarek