PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ada Dubowska

Urologia Polska 2000/53/3

OSOBOWOŚĆ A ZABURZENIA EMOCJONALNE U CHORYCH Z ŁAGODNYM ROZROSTEM STERCZA
Ewa Michałek, Ada Dubowska, Anna Prusek