PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Adam Rutkowski

Urologia Polska 1980/33/3

Przypadek samoistnego pęknięcia pęcherza moczowego
Adam Rutkowski, Jan Czerniawski