PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Czy męska niepłodność może być spowodowana przez wariant (TG)13(T)6 genu CFTR?
Katarzyna Wertheim, Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Józef Pawlicki, Jan Karol Wolski, Jerzy Bal
Dziesięć lat doświadczeń w badaniu CFTR/AZF u mężczyzn z azoospermią
Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Katarzyna Wertheim, Magdalena Nawara, Jan Karol Wolski1, Michał Radwan