PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Agnieszka Wardyńska-Szlasa

Urologia Polska 1980/33/1

Wartość Amikacyny w leczeniu zakażeń układu moczowego
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Agnieszka Wardyńska-Szlasa, Jerzy Zachwiej