PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Aleksander Sieroń

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Uwrażliwienie komórek raka pęcherza moczowego na apoptozę mediowaną ligandem czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) po zastosowaniu terapii fotodynamicznej
Ewelina Szliszka, Zenon Czuba, Aleksandra Kawczyk, Aleksander Sieroń, Wojciech Król

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.1 - Synergistyczny efekt cytotoksycznego działania ligandu czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL), terapii fotodynamicznej i/lub cisplatyny na komórki raka pęcherza moczowego w badaniach in vitro
Ewelina Szliszka, Zenon P. Czuba, Wojciech Król, Aleksander Sieroń

Urologia Polska 2004/57/4

Zastosowanie metod fotodynamicznych w urologii
Aleksander Sieroń, Artur Pietrusa, Michał Szyguła, Wiesław Duda, Bogusław Wojciechowski, Mariusz Adamek, Aleksandra Kawczyk-Krupka, Wojciech Cebula, Witold Zieleźnik, Tomasz Biniszkiewicz

Urologia Polska 2000/53/2

WCZESNE WYNIKI TERAPII FOTODYNAMICZNEJ GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO - DONIESIENIE WSTĘPNE
Bogusław Wojciechowski, Aleksander Sieroń, Michał Szyguła