PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Alexander Shulyak

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 9.1 - Ekspresja białka Ruk/CIN85 w komórkach guza nerki
G. Yu. Shuvayeva, Yaroslav P. Bobak, O. M. Mayevska, N. I. Igumentseva, M. L. Barska, R. Z. Sheremeta, Andriy Zuravthak, Alexander Shulyak, V. L. Buchman, Ludmila B. Drobot
KOD: 13.2 - Znaczenie tamsulosyny w leczeniu chorych, u których występują dolegliwości bólowe związane z orgazmem
Alexander Shulyak, Alexander Borzhievsky, Dmytro Vorobets

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Zapobieganie nawrotom guzów pęcherza moczowego dopęcherzowymi wlewkami z doxorubicyny
Alexander Shulyak, B. Borys, A. Zhuravchak, Alexander Borzhievsky, Yu. Petryshyn, R. Z. Sheremeta, Yuriy Gritsina, A. Lychkovsky
Ekspresja genu ruk/cin85 w komórkach łagodnego rozrostu stercza i raka stercza
G. Yu. Shuvayeva, Yaroslav P. Bobak, N. I. Igumentseva, N. A. Dultseva, O. M. Mayevska, A. Zhuravchak, R. Z. Sheremeta, Alexander Shulyak, V. L. Buchman, L. B. Drobot