PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ekspresja genu ruk/cin85 w komórkach łagodnego rozrostu stercza i raka stercza
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

G. Yu. Shuvayeva, Yaroslav P. Bobak, N. I. Igumentseva, N. A. Dultseva, O. M. Mayevska, A. Zhuravchak, R. Z. Sheremeta, Alexander Shulyak, V. L. Buchman, L. B. Drobot