PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Alfred Fulde

Urologia Polska 1982/35/3-4

Odległe wyniki leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha, Alfred Fulde