PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Alina Bielowicz-Hilgier

Urologia Polska 1994/47/1a

Operacja Younga-Deesa w leczeniu wynicowania pęcherza moczowego
Alina Bielowicz-Hilgier, Grzegorz Paruszkiewicz