PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Anatol Majcher

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Uwrażliwienie komórek raka stercza na cytotoksyczne działanie ligandu czynnika martwicy nowotworu indukujacego apoptozę (TRAIL) po zastosowaniu taksanów
Ewelina Szliszka, Joanna Bronikowska, Anatol Majcher, Jerzy Miszkiewicz, Wojciech Król

Urologia Polska 2007/60/2

Cytotoksyczne działanie ligandu, czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL), na komórki raka pęcherza moczowego po zastosowaniu wybranych cytostatyków
Ewelina Szliszka, Anatol Majcher, Maciej Domino, Grażyna Pietsz, Wojciech Król