PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Anatol Pachman

Urologia Polska 1983/36/3

Sprawozdanie z pobytu naukowego w Klinice Urologicznej Karolińska Institutet w Sztokholmie
Anatol Pachman