PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Janicki

Urologia Polska 1993/46/1

Potrójny moczowód z potrójnym układem kielichowo-miedniczkowym u małego dziecka
Andrzej Paradysz, Andrzej Janicki, Mieczysław Fryczkowski, Józef Dzielicki