PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Potrójny moczowód z potrójnym układem kielichowo-miedniczkowym u małego dziecka
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1993/46/1.

autorzy

Andrzej Paradysz, Andrzej Janicki, Mieczysław Fryczkowski, Józef Dzielicki
Z II Katedry i Kliniki Urologii ŚAM w Zabrzu Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M. Fryczkowski
i z Kliniki Chirurgii Dzieci ŚAM w Zabrzu Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. J. Dzielicki

streszczenie

Przedstawiono 18 miesięczne dziecko z wadą potrójnego moczowodu i potrójnego układu kielichowo-miedniczkowego, u którego usunięto dwa górne, uszkodzone segmenty nerki.

Potrójny moczowód drenujący trzy odrębne układy kielichowo-miedniczkowe jest bardzo rzadko spotykaną wadą układu moczowego (1). Według Smitha istnieją 4 typy tej wady:1. potrójny moczowód z trzema odrębnymi ujściami uchodzącymi do pęcherza lub ektopicznie.

2. potrójny moczowód, w tym jeden jest zdwojony i w pęcherzu występują dwa ujścia.

3. potrójny moczowód uchodzący do pęcherza przez jedno ujście.

4. podwójny moczowód przy czym jeden z nich ulega rozdwojeniu i w pęcherzu występują trzy ujścia.

Przedstawiony przypadek zaliczyliśmy do 3 grupy (3).

Opis przypadku.

Dziewczynka K. A. 18 miesięcy została przyjęta do Kliniki z powodu rozpoznanego w USG dużego wodonercza i podejrzenie moczowodu olbrzymiego. Badania laboratoryjne w tym morfologia, badanie moczu, elektrolity były prawidłowe. Poziom kreatyniny w surowicy wynosił 0,5 mg%, mocznika 10 mg%. Wykonano urografię (ryc. 1).

W cystografii stwierdzono prawidłowy obraz pęcherza moczowego. W cystoskopii stwierdzono pojedyncze ujścia leżące w obrębie trójkąta pęcherza. Wykonano ureteropyelografię po stronie prawej (ryc. 2).

Z podejrzeniem podwójnej nerki z wodonerczem w górnym układzie dziecko operowano 26.10.1992 r.

Pozaotrzewnowo odsłonięto dużą nerkę sięgającą dolnym biegunem do talerza biodrowego. Prawidłowy miąższ nerki stwierdzono jedynie w obrębie dolnego bieguna. Pozostała część nerki była cienkościenna ze śladową ilością miąższu. Po odsłonięciu wnęki stwierdzono trzy moczowody wychodzące z trzech odrębnych miedniczek nerkowych.

Dwie górne miedniczki i moczowody były bardzo szerokie, napięte i wypełnione zalegającym zakażonym moczem. Nerka była unaczyniona przez dwie tętnice. Górna zaopatrywała dwa górne segmenty nerki, które po podwiązaniu szypuły usunięto. Moczowody je drenujące Wypreparowano, aż do ściany pęcherza i na tej wysokości je odcięto.

Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Dziecko wypisano do domu w 10 dobie po operacji.

Przedstawiony przypadek obrazuje trudności diagnostyczne związane z wadą potrójnych układów kielicho-miedniczkowych co spowodowało, że postawienie ostatecznego rozpoznania możliwe było dopiero w trakcie operacji (2, 4).

piśmiennictwo

  1. 1. Kwapisz H., Łodziński A., Lorenz W.: Nerka potrójna. Urol. Pol. 1990, 1, 65. —
  2. 2. Peterson C. Jr., Silbigew M.L.: Fire ureters a case report. J. Urol. 1968, 100, 160. —
  3. 3. Smith J.: Triplicate ureter. Brit. J. Surg. 1946, 34, 182. —
  4. 4. Wolpowitz A., Eran P., Botha P.H.G.: Triplication of ureter one side and duplication on the other. Brit. J. Urol. 1975, 47, 622.

adres autorów

Dr n. med Andrzej Paradysz II Katedra i Klinika Urologii ŚAM w Zabrzu Ul. 3-go Maja 13/15, 41-800 Zabrze