PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Kulig

Urologia Polska 1987/40/2

BADANIA PATOMORFOLOGICZNE USZKODZENIA NEREK W DOŚWIADCZALNYM URAZIE POWIETRZNĄ FALĄ UDERZENIOWĄ
Krzysztof W. Zieliński, Czesław Pawlak, Andrzej Kulig, Eugeniusz Miękoś